Zvanična stranica Friends Wien
sajt je u izradi...

Stranica posvećena jednom neobičnom prijateljstvu, nastalom u ranom detinjstvu u rodnoj zemlji, koje je gajeno, održavano i unapređivano godinama, a preneto i na teritoriju grada Beča, gde se sa ponosom i dan danas družimo i pružamo podršku jedan drugome.